1. Korty czynne są w godz. 7:00-22:00.
 2. W następujące dni w roku korty są nieczynne: Nowy Rok, Wielka Sobota, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Wigilia i Boże Narodzenie, Sylwester.
 3. Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza 55 minut gry i 5 minut na siatkowanie kortu.
 4. Gra rozpoczyna się o pełnej godzinie. Na kort wchodzimy najwcześniej 5 minut przed grą.
 5. Na kortach obowiązuje odpowiednie obuwie tenisowe i strój do gry.
 6. Sezon letni trwa od 1.05 - 30.09, a sezon zimowy od 1.10 - 30.04. W terminach tych obowiązują odpowiednie cenniki.
 7. Opłaty za kort należy dokonywać przed grą, osoba obsługująca kieruje na odpowiedni kort.
 8. Przy opłaconym karnecie należy potwierdzić swoją obecność w recepcji.
 9. Rezerwacji kortów można dokonywać telefonicznie oraz osobiście w recepcji.
 10. W przypadku rezygnacji z gry i nie odwołania 24 godz. przed terminem godzina podlega opłacie.
 11. Karnety sezonowe obejmują dni i godziny w nim wskazane, nie ma możliwości przesunięcia czasowego.
 12. Dwie gry karnetowe w czasie sezonu zimowego lub letniego odwołane na 24 godz. przed terminem można odegrać w innym wolnym terminie, w czasie trwającego sezonu. Wykupione, a niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny sezon, a opłata nie podlega zwrotowi.
 13. Przy płatnościach w dwóch ratach za sezon zimowy, w razie drastycznego wzrostu cen paliw do ogrzewania, możliwa jest zmiana ceny za korty.